Selectimmune Pharma rapporterar som förväntat inga intäkter i andra kvartalet

Thursday, February 20, 2020 10:12 AM
Forskningsbolaget Selectimmune Pharma redovisar som förväntat inga intäkter i andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, oktober till december 2019.

Nettoomsättningen var noll miljoner kronor, i likhet med samma kvartal föregående år.

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och resultatet efter skatt var -2,0 miljoner kronor (0,0).
Resultat per aktie hamnade på -0,13 kronor (0,00).

Selectimmune Pharma handlas på Spotlight sedan juni i fjol.

Beslut har fattats om att inleda fas II-studier rörande infektion, inflammation och kronisk smärta i urinvägarna. Studierna syftar till att skapa ett underlag för vidare utveckling av Bolagets produkter till registrerade läkemedel.

Under första halvåret har väsentliga framsteg gjorts mot de mål som specificerades i prospektet, i samband med börsnoteringen.

Den första kliniska studien genomförs av ledande internationella kliniska forskare och opinionsbildare. Studieprotokoll är utarbetade och diskussioner pågår. Efter inhämtande av tillstånd från relevanta myndigheter kommer de första patienterna att inkluderas.

Selectimmune Pharma, MkrQ2-2019Q2-2018
Nettoomsättning00
Resultat före skatt-2,00,0
Nettoresultat-2,00,0
Resultat per aktie, kronor-0,130,00