Vertical Ventures flaggar upp i Transiro

Thursday, January 23, 2020 3:24 PM
Bolagetsverket har registrerat teknikbolaget Transiros riktade nyemission i vilken Vertical Ventures kvittade sin fordran på 12 miljoner kronor genom att teckna 100 miljoner aktier i Transiro. Vertical Ventures ägarandel uppgår därmed till 56 procent av kapitalet och rösterna i Transiro. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Transiro har en pågående nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. När nyemissionen är slutförd och de nya aktier har registrerats hos Bolagsverket i början av februari kommer Vertical Ventures innehav att minska till 29 procent av kapital och röster.