Lyxor tror på hedgefonder med Kina-fokus

Tuesday, December 3, 2019 11:27 AM
Lyxor ser strukturella anledningar till varför kinesiska tillgångar är av intresse.

För det första borde inflödena till Kina gynna ekonomin. Dessutom står Kina bara för 8,5 procent av världens börsvärde samtidigt som marknaden utgör 16 procent av globala BNP. För det andra ser man en trend med att fler bolag finns tillgängliga i en sort privatiseringstrend.

För det tredje ser man ett skifte i den kinesiska ekonomin som gör ett skifte från att vara en ekonomi helt beroende av export, till att vara driven av inhemsk konsumtion allteftersom medelklassen i landet växer, urbaniseringen exploderar, uppkomsten av nya innovativa branschledare av olika slag, en åldrande befolkning och förbättrad bolagsstyrning.

Dock kräver dessa strukturella förändringar på den kinesiska marknaden specialister för att hantera de speciella förhållandena. Kina är en marknad där den politiska risken och politiska påverkan är stor. Den är känslig för förändringar i lika typer av stimulanser, kredittillgång, förändringar av regleringar, hur statligt ägande utövas och handelsbegränsningar.