Africa Oil: Högre platåproduktion väntas i Kenya-projekt

Wednesday, September 15, 2021 7:11 AM
Under det senaste året har olje- och gasbolaget Africa Oil och dess joint venture-partners genomfört omarbetningen av Project Oil Kenya och en högre oljeproduktionsplatå med 120 000 fat olja per dag planeras nu. Det framgår av ett pressmeddelande.

Total förväntad brutto-utvinning är 585 miljoner fat olja under fältets livslängd.

”Tillsammans med våra JV-partners har vi gjort betydande framsteg när det gäller att designa och optimera Project Oil Kenya. Jämfört med den tidigare fältutvecklingsplanen har vi ett mer ekonomiskt robust projekt, som jag är övertygad om är mer attraktivt för potentiella nya partners. Vi kommer att fortsätta att arbeta med våra JV-partner och Kenyas regering mot det slutliga investeringsbeslutet och jag är glad att våra intressen är helt anpassade till vad som är ett strategiskt viktigt projekt för Kenya", kommenterar vd och koncernchef Keith Hill.