Analysguiden upprepar riktkurs 2,70 kronor för Obstecare

Tuesday, February 23, 2021 4:28 PM
Analysguiden upprepar riktkursen 2,70 kronor för Obstecare-aktien, enligt en uppdatering av uppdragsanalys efter den senaste kvartalsrapporten.

Analystjänsten ser fortsatt stora möjligheter till tydligt värdeskapande för Obstecare, vars aktie i dagsläget handlas runt 1,2 kronor.