USAs NAHB husmarknadsindex ökade mer än väntat i september

Wednesday, September 16, 2020 2:00 PM
USAs NAHB husmarknadsindex ökade mer än väntat i september.

NAHB husmarknadsindex förbättrades i september till 83. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat ett oförändrat värde på 78.

Föregående månads utfall var 78.

Undersökningen görs av National Association of Home Builders (NAHB).

USAseptember, 2020KonsensusFörändring mot konsensusaugusti, 2020
NAHB husmarknadsindex83786,4%78
Konsensusdata från Bloomberg