Africa Oil rapporterar ökad förlust i det fjärde kvartalet (uppdatering)

Wednesday, February 26, 2020 8:37 AM
(Uppdatering: sista stycket med guidning för 2020)

Lundinsfärens oljebolag Africa Oil redovisar som väntat ingen omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad nettoförlust.

Resultatet efter skatt blev -146,2 miljoner dollar (-18,2). Resultat per aktie hamnade på -0,31 dollar (-0,04).

De operativa kostnaderna uppgick till 147,7 miljoner dollar (20,2).

Kassan var 329,5 miljoner dollar stor vid utgången av kvartalet (370,3).

Det fjärde kvartalet dominerades av bolagets försök att omstrukturera POGBV-förvärvet.

”Vårt ägande i POGBV ger oss en stark kassaflödesplattform och en balanserad och mångfaldig tillgångsportfölj”, säger vd Keith Hill i bokslutskommunikén.

Blickandes framåt ser bolaget fram emot startade borrningar vid Luiperd- och Venus-brunnarna i Afrika i slutet av första halvåret.

”Dessa är betydande tillgångar som kan öka värdet på våra investeringar i Africa Energy och Impact avsevärt vid framgång”, säger Keith Hill.

Africa Oil lämnar en guidning för produktionen för 2020 på mellan 30 000 till 33 000 fat olja per dag för de nyligen förvärvade tillgångarna utanför Nigerias kust. Kassaflödet för 2020 spås hamna på mellan 630 till 680 miljoner dollar.

Africa Oil, MUSDQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning00
Nettoresultat-146,2-18,2
Resultat per aktie, USD-0,31-0,04