Malmbergs ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Wednesday, February 12, 2020 11:18 AM
Industribolaget Malmbergs Elektriska redovisar ökande omsättning och resultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 2,6 procent till 183,5 miljoner kronor (178,9).

Rörelseresultatet blev 18,8 miljoner kronor (14,8), med en rörelsemarginal på 10,2 procent (8,3).

Resultatet före skatt var 18,1 miljoner kronor (14,0).

Resultatet efter skatt blev 14,1 miljoner kronor (10,6), en ökning med 33,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,76 kronor (1,33), vilket innebär en ökning med 32,3 procent mot föregående år.

Malmbergs föreslår 1,50 kronor i utdelning (2,50).

"Vi ser fortsatt positivt på marknaden även om det inom vissa områden skett en avmattning.
Områdena solceller och laddning ser vi ligger helt rätt i tiden och den marknaden utvecklas snabbt. Vi fortsätter utvecklingen och utbyggnaden av vårt proffsbutiksnät, framförallt med de nya mindre PRIO-butikerna. Under 2020 kommer vi lansera flera nya produkter som vi arbetat med under 2019 och det tillsammans med vår digitaliseringssatsning gör att vi står rustade framåt", skriver bolaget under avsnittet Framtidsutsikter.

Malmbergs, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning183,5178,92,6%
Rörelseresultat18,814,827,0%
Rörelsemarginal10,2%8,3%
Resultat före skatt18,114,029,3%
Nettoresultat14,110,633,0%
Resultat per aktie, kronor1,761,3332,3%
Utdelning per aktie, kronor1,502,50-40,0%