EU-länderna skall samarbeta för att stoppa coronavirus - EU avsätter 25 miljarder euro

Wednesday, March 11, 2020 7:10 AM
EU-länderna skall ha daglig kontakt och arbeta tillsammans för att få stopp på coronaviruset. EU utlovar också ett stöd om 25 miljarder euro genom att resa pengar till en coronafond.

"Vi måste arbeta tillsammans och arbeta snabbt", sade Europeiska rådets ordförande Charles Michel efter den hastigt sammankallade videokonferensen med EU:s stats- och regeringschefer enligt Sveriges Radio.

EU-kommissionen har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att komma tillrätta med eventuella brister på medicinteknikutrustning.

EU kommer även att se över flexibiliteten i budget- och skuldreglerna i syfte att minska de negativa ekonomiska effekterna av virusets framfart.

"De företag som behöver ska få statsstöd", sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.