Fastpartner gör riktad nyemission på 224 miljoner kronor

Thursday, February 20, 2020 5:59 AM
Fastighetsbolaget Fastpartner har beslutat om att genomföra en riktad nyemission som tillför 224 miljoner kronor före transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar två miljoner A-aktier som säljs för priset av 112 kronor styck. Priset är fastställt genom förhandling med ett antal institutionella investerare och motsvarar en rabatt på 3,6 procent mot stängningskursen för A-aktien på onsdagen samt en premie på 4,8 procent för den volymvägda genomsnittskursen för de senaste tio handelsdagarna.

Emissionen riktas huvudsakligen till Odin Fonder, Carnegie Fonder och Länsförsäkringar Fastighetsfond.

I samband med emissionen kommer bolagets totala antal aktier att öka till 197 426 133 aktier, varav 182 233 646 är A-aktier, 8 500 000 är D-aktier och 5 692 497 är D-aktier. Utspädningen är cirka 1,0 procent av antalet aktier och röster.