Polens konsumentpriser ökade mer än väntat i årstakt under februari

Friday, March 13, 2020 9:00 AM
Polens konsumentpriser ökade mer än väntat i årstakt under februari.

På årsbasis steg konsumentpriserna 4,7 procent (+4,3 reviderat från +4,4), att jämföra med analytikerkonsensus som väntade en ökning på 4,4 procent.

Polen, %februari, 2020Konsensusjanuari, 2020Reviderad
KPI, YY4,74,44,44,3
Konsensusdata från Bloomberg