UPM-Kymmene minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet (uppdatering)

Thursday, January 30, 2020 7:56 AM
(uppdatering avser tre sista stycken)

Finska skogsjätten UPM-Kymmene minskar omsättning och resultat i fjärde kvartalet. Utdelningen lämnas oförändrad.

Omsättningen sjönk 10,4 procent till 2 447 miljoner euro (2 731). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 516.

Ebitda-resultat blev 442 miljoner euro (473), väntat 405, med en ebitda-marginal på 18,1 procent (17,3).

Rörelseresultatet blev 336 miljoner euro (744). Rörelsemarginalen var 13,7 procent (27,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 343 miljoner euro (404,0), väntat var 303, med en justerad rörelsemarginal på 14,0 procent (14,8).

Resultatet före skatt var 324 miljoner euro (731).

Resultatet efter skatt blev 263 miljoner euro (591).

UPM-Kymmene föreslår 1,30 euro i utdelning (1,30), väntat 1,37.

UPM-Kymmene uppger att man bedömer att efterfrågan kommer att vara robust för de flesta områden exklusive UPM Communication Papers där efterfrågan väntas minska.

Priserna på papper väntas minska i det första kvartalet jämfört med det fjärde. Även massapriserna ligger på en lägre nivå.

UPM-Kymmene bedömer att jämförbart rörelseresultat kommer att bli väsentligt lägre under det första halvåret 2020. Bakgrunden är lägre priser. En återhämtning väntas sedan under det andra halvåret.

UPM-Kymmene, MEURQ4-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2018Förändring
Nettoomsättning2 4472 516-2,7%2 731-10,4%
EBITDA4424059,1%473-6,6%
EBITDA-marginal18,1%16,1%17,3%
Rörelseresultat336744-54,8%
Rörelsemarginal13,7%27,2%
Rörelseresultat, justerat34330313,2%404,0-15,1%
Rörelsemarginal, justerad14,0%12,0%14,8%
Resultat före skatt324731-55,7%
Nettoresultat263591-55,5%
Utdelning per aktie, EUR1,301,37-5,1%1,300,0%
Konsensusdata från Factset