Carnegie Asia ökade 3,5 procent i december - avkastningen 2019 landade på +21,2 procent

Friday, January 17, 2020 3:27 PM
Fonden Carnegie Asia steg 3,5 procent i december. Fondens avkastning 2019 landade på +21,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Gunnar Påhlson. Förvaltaren skriver inledningsvis att året präglats av en balansgång mellan svagare ekonomi och åtgärder för att stimulera ekonomin. Viktigaste händelser beskrivs vara att FED sänkte räntan samt handelskriget mellan Kina och USA som skapat oro på världens börser. "De asiatiska börserna handlades upp under månaden när riskaptiten ökade som ett resultat av att Kina och USA nu är överens om ett handelsavtal, ”fas ett”", skriver Påhlson. Handelsavtalet innebär kortfattat att Kina ska köpa spannmålsprodukter av USA och att USA inte ska höja importtullarna på kinesiska varor. Taiwan Semiconductors, Samsung Electronics och Alibaba var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Sunny Optimal tyngde avkastningen. Fonden har avyttrat Samsung SDI, Central Pattana, CP All i Thailand, HDFC Corp och Hota Industries i Taiwan Nyinvesteringar gjordes i Xiaomi Corp och Sunny Optical. Vidare ökade man innehavet i Samsung Electronics. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Taiwan Semiconductors, Samsung och Hfdc Bank med portföljvikterna 9,4, 8 respektive 5,4 procent.