Egetis Therapeutics vill genomföra riktad nyemission på 200 miljoner kronor

Tuesday, January 24, 2023 4:34 PM
Läkemedelsutvecklingsbolaget Egetis Therapeutics avser genomföra en nyemission om 200 miljoner kronor riktad till internationella och svenska institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som inleds omedelbart. Det framgår av ett pressmeddelande.

Egetis har anlitat Carnegie Investment Bank och Bryan, Garnier & Co för att genomföra en riktade nyemissionen. Prissättning och tilldelning av nya aktier förväntas ske innan handeln påbörjas på Nasdaq Stockholm i morgon den 25 januari klockan 09.00.

Egetis avser att använda nettolikviden från den riktade nyemissionen för att primärt finansiera vidare uppbyggnad av bolagets kommersiella infrastruktur i Europa och USA och förberedande aktiviteter inför planerad kommersialisering av Emcitate under 2024, samt allmänna bolagsändamål och finansiell flexibilitet.