Akelius föreslår ett nyval till styrelsen

Friday, March 6, 2020 7:10 AM
Aktieägarna i fastighetsbolaget Akelius Residential Property kallas till årsstämma den 3 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,10 euro per D-aktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 0,025 euro per D-aktie. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,06 euro per A-aktie.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Pål Ahlsén, Igor Rogulj, Anders Lindskog och Lars Åhrman samt nyval av Kerstin Engström till styrelseledamot. Det föreslås att styrelsen inom sig ska utse en av styrelseledamöterna till ordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 110 miljoner D-aktier.