EQT sätter vetenskapligt baserade mål kring utsläpp

Thursday, October 14, 2021 8:10 AM
Riskkapitalbolaget EQT har satt vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål för sig själva och sina portföljbolag, enligt ett pressmeddelande.

Under de nya målen siktar EQT på att åstadkomma följande till 2030; Minska de egna direkta utsläppen med 50 procent och de indirekta utsläppen från affärsresor med 30 procent. Säkerställa att alla portföljbolag (exklusive ETF Ventures) validerar sina egna SBT (Science Based Targets) innan 2030, vilket är 10 år snabbare än vad SBTi (Science Based Target initiative) kräver. Det sista målet är se till att reducera indirekta utsläpp i EQT Real Estate I- och II-fonderna med 55 procent per kvadratmeter golvyta.

EQT uppger sig vara först ute på den privata investeringsmarknaden att sätta upp denna sorts mål. De nya målen innebär också att EQT jobbar mot att minska växtgashusutsläppen i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

SBTi är ett partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF).