Braincool får Vinnova-bidrag för sin produkt inom behandling av covid-19-patienter

Monday, June 29, 2020 2:11 PM
Medicinteknikbolaget Braincool har erhållit ett bidrag från Vinnova för produkten BrainCool System avseende kylbehandling av covid-19 patienter med hög feber. Det framgår av ett pressmeddelande.

Målsättningen med Vinnovas stöd och projekt är att avsluta produktens pågående studie och utvärdera patentmöjligheter. Vidare kommer studiens utfall att presenteras på vetenskapliga möten under 2020.

"Projektet ligger helt i linje med Braincool's vision att erbjuda medicintekniska lösningar mot allvarliga medicinska problem. Tyvärr är det tydligt att covid-19 inte bara är en respiratorisk sjukdom utan även ger upphov till hjärnskador, vilket gör Braincool's medicintekniska produkter särskilt intressanta", beskriver vd Martin Waleij.