Oracle-chef föreslås som nyval till styrelsen i Tietoevry

Tuesday, March 2, 2021 12:15 PM
Aktieägarna i it-konsulten Tietoevry kallas till årstämma torsdagen den 25 mars. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Stämman går att följa genom webcast.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1,32 euro per aktie, med halvårsvis utbetalning på vardera 0,66 euro per aktie.

Nomineringskommittén föreslår omval av styrelseledamöterna Tomas Franzén, Salim Nathoo, Harri-Pekka Kaukonen, Timo Ahopelto, Rohan Haldea, Liselotte Hägertz Engstam, Katharina Mosheim, Niko Pakalén, Endre Rangnes och Leif Teksum samt nyval av Angela Mazza Teufer som styrelseledamot. Omval föreslås av Tomas Franzén som styrelseordförande.

Angela Mazza Teufer är italiensk och schweizisk medborgare. Hon har en ledande befattning inom Oracle i Europa.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om återköp av högst 11,8 miljoner aktier, vilket motsvarar 10 procent av aktierna i bolaget.

Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 11,8 miljoner aktier.