Aftonbladet minskade intäkterna och vinsten

Thursday, February 13, 2020 6:27 AM
Aftonbladet, som ägs av Schibsted, minskade såväl intäkterna som vinsten i det fjärde kvartalet.

Intäkterna minskade med 13 procent till 383 miljoner norska kronor (438) medan ebitda-resultatet minskade 71 procent till 24 miljoner (81). Mätt i svenska kronor var intäkterna ned med 14 procent.

Annonsmarknaden är fortsatt tuff och mediejätten påverkas negativt att av spelbolagen dragit ned på sina annonsköp.

Digitala abonnemangsintäkter ökade med 6 procent, framförallt drivet av en ökad snittintäkt per kund.