Consilium: Negativt EV proforma ger rea på kassa och tillväxtcase - Penser

Monday, February 24, 2020 10:39 AM
"Vid Q4’19-rapporten valde Consilium att lämna en proformaredovisning för resultat- och balansräkning per 31 dec. Kassan uppgick proforma vid årsslutet till 2637 mkr och efter återbetalning av skulder på 850 mkr och en föreslagen utdelning på 17 kr per aktie återstår en kassa på knappt 1590 mkr eller 136 kr per aktie. Vi ser en rimlig chans för svarta EBIT-siffror för kvarvarande verksamheter redan 2020e. Med ett grovt antagande om att Consilium avsätter 100 mkr i rörelsekapital för att stödja utvecklingen av den nya konstellationen, och kvarhåller 500 mkr för framtida förvärv lämnar det ca 1 000 mkr tillgängligt för utdelning våren 2021, motsvarande ca 85 kr per aktie."

Länk till uppdragsanalys nedan.