Inhalation Sciences: Tillväxtresa tar fart - Mangold

Friday, February 28, 2020 7:56 AM
"Inhalation Sciences gjorde 2019 till året då försäljningen tog fart och pro-duktutvecklingen gjorde framsteg. Bolagets intäkter ökade med 64 procent under 2019 till 8,9 miljoner kronor jämfört med året innan. Bolaget gjorde en mindre förlust på 7,9 miljoner kronor, en förbättring jämfört med året innan då det uppgick till -11,8 miljoner kronor. Detta var sammantaget något sämre än vår prognos men vår samlade syn är att bolaget är på rätt spår."

Länk till uppdragsanalys nedan.