Sjätte AP-fondens vd Katarina Staaf föreslås som nyval till Fastpartners styrelse

Monday, March 16, 2020 1:18 PM
Aktieägarna i fastighetsbolaget Fastpartner kallas till årsstämma torsdagen den 23 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår en utdelning på 6,68 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning,
1,90 kronor per A-aktie med halvårsvis utbetalning och 5,00 kronor per D-aktie med kvartalsvis utbetalning.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman och Cecilia Vestin. Omval föreslås av Peter Carlsson som styrelseordförande. Valberedningen föreslår nyval av Katarina Staaf som styrelseledamot.
Katarina Staaf är vd för Sjätte AP-fonden och har tidigare varit styrelseledamot i bolaget.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera A- och D-aktier. Styrelsen vill också ha bemyndiga från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.