Prevas ökar omsättning och vinst - föreslår utdelning (uppdatering)

Wednesday, February 12, 2020 7:33 AM
(uppdatering avser vd-kommentar)

Prevas redovisar ökade omsättningen och vände till vinst i det fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår nu en utdelning.

Omsättningen steg 0,9 procent till 213,8 miljoner kronor (211,8).

Rörelseresultatet blev 18 miljoner kronor (-3,7), med en rörelsemarginal på 8,4 procent. Resultatet efter skatt blev 12,5 miljoner kronor (-3,6). Resultat per aktie hamnade på 1,23 kronor (-0,38).

Prevas föreslår 0,75 kronor i utdelning (0).

"Bakgrunden till det förbättrade resultatet i sista kvartalet är en kombination av flera faktorer. Som minskade kostnader, säljframgångar, ökad förmåga att driva åtaganden, högt tryck i verksamheten och stort engagemang bland våra medarbetare", skriver vd Johan Strid i rapporten.


Prevas, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning213,8211,80,9%
Rörelseresultat18-3,7
Rörelsemarginal8,4%
Nettoresultat12,5-3,6
Resultat per aktie, kronor1,23-0,38
Utdelning per aktie, kronor0,750