Saab återköper egna aktier för att säkra leverans till aktiesparprogram

Wednesday, September 16, 2020 2:23 PM
Försvarsbolaget Saab har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman att förvärva egna B-aktier i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets långsiktiga aktiesparprogram, prestationsrelaterat aktieprogram och prestationsprogram särskilda projekt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärv kommer att ske av högst 1,14 miljoner B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor. Förvärv av aktier ska kunna ske intill årsstämman 2021. Saabs innehav av egna aktier per den 16 september 2020 uppgår till 2,57 miljoner B-aktier.