EU föreslår vaccinationsintyg som gäller i 9 månader

Thursday, November 25, 2021 12:31 PM
EU-kommissionen föreslår att vaccinationsintyg ska vara giltiga i nio månader efter fullvaccination. Det väntas börja gälla från och med den 10 januari, enligt ett pressmeddelande.

De nya intygen är tänkta att bidra till ett säkrare resande inom unionen.

Kommissionen öppnar också för boosters, tilläggsdoser, att vara kopplade till dessa intyg.

"Kommissionen kan, om det behövs, föreslå en lämplig godkännandeperiod även för vaccinationsintyg som utfärdats efter en booster”, heter det.