Invent Medic tecknar ramavtal för Efemia med Region Värmland

Monday, February 17, 2020 1:19 PM
Medicinteknikbolaget Invent Medic har tecknat ett ramavtal som leverantör av produkten Efemia kontinensstöd till Region Värmland efter genomförd offentlig upphandling. Avtalet börjar gälla den 1 maj 2020 och därefter under två års tid med option för regionen att förlänga avtalet med upp till två år. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Det här är Invent Medics första leveransavtal som baseras på en offentlig upphandling, och det är därmed ett viktigt steg på vägen mot bolagets mål att teckna avtal för Efemia med samtliga svenska hälsovårdsregioner. Dessutom ger det en god indikation om produktens konkurrenskraft inför förväntade motsvarande upphandlingar i större europeiska länder som Storbritannien och Tyskland", skriver bolaget.