Optimobile tar upp brygglån och planerar genomföra nyemission på högst 8 miljoner kronor

Tuesday, December 17, 2019 2:43 PM
Telekombolaget Optimobile avser att kalla till extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. De exakta villkoren för emissionen har ännu inte fastställts men det bemyndigande som föreslås till stämman ska uppgå till ett belopp om högst 8 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Optimobile har inför sin planerade nyemission valt och ingått avtal med Eminova Fondkommission som finansiell rådgivare.

Optimobile har erhållit en bryggfinansiering från bolagets ägare om drygt 1,9 miljoner kronor, varav Katalysen & Partners med knappt 1,1 miljoner kronor, Jensen Invest med 0,5 miljoner kronor och Matti Sundberg med drygt 0,3 miljoner kronor, för att täcka det likviditetsbehov som uppstår fram till att den förestående emissionen är avslutad. Brygglånet löper med marknadsmässig ränta och kommer enligt villkoren att kvittas i den förestående emissionen.