Better Collective ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Wednesday, February 19, 2020 7:13 AM
Better Collective redovisar ökande omsättning och vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 62,0 procent till 19,6 miljoner euro (12,1).

Ebita-resultat blev 7,1 miljoner euro (5,4), med en ebita-marginal på 36,2 procent (44,6).

Rörelseresultatet blev 5,5 miljoner euro (4,2), med en rörelsemarginal på 28,1 procent (34,7).

Resultatet före skatt var 4,4 miljoner euro (4,1).

Resultatet efter skatt blev 3,3 miljoner euro (3,1), en ökning med 6,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,07 euro (0,07).

Better Collective föreslår ingen utdelning (0).


Better Collective, MEURQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning19,612,162,0%
EBITA7,15,431,5%
EBITA-marginal36,2%44,6%
Rörelseresultat5,54,231,0%
Rörelsemarginal28,1%34,7%
Resultat före skatt4,44,17,3%
Nettoresultat3,33,16,5%
Resultat per aktie, EUR0,070,070,0%
Utdelning per aktie, EUR00