Nischer Properties kallar till extra stämma för att godkänna riktad nyemission

Tuesday, February 11, 2020 12:53 PM
Aktieägarna i fastighetsbolaget Nischer Properties kallas till extra bolagsstämma den 5 mars i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den riktade nyemission som aviserades den 7 februari. Bolaget emitterar 1,82 miljoner nya aktier till teckningskursen 2,39 kronor per aktie, vilket tillför 4,35 miljoner kronor. Den riktade nyemissionen tecknas av Provobis Invest.