Monivent siktar på CE-märkning och fullt fokus på att sälja via distributörer - vd

Tuesday, February 18, 2020 2:26 PM
Göteborgsföretaget Monivent fyller just nu på kassan inför en notering på Spotlight Stock Market den 17 mars. Noteringstiden börjar att gå mot sitt slut och nu är det blott två dagar kvar av teckningstiden. Vd:n Karin Dahllöf har en positiv känsla efter en intensiv period med presentationer och intervjuer, uppger hon för Finwire.

Monivent har satsat på teknik för att mäta och övervaka nyfödda som behöver hjälp med andningen. Totalt 3-6 procent av alla nyfödda barn börjar inte att andas efter födseln. Det finns idag etablerade metoder för att sätta igång andningen på barn, men inget sätt att kontrollera att de volymer som ges inte orsakar skador på barnet. Företaget har tagit fram en unik lösning med en sensor i ansiktsmasken som gör att man kan mäta och återkoppla att barnet får exakt så mycket luft som det behöver. Idag bedöms inte det på ett mätbart sätt utan baseras på erfarenhet och fingertoppskänsla hos vårdgivaren.

Det noteringsaktuella bolaget har två olika produkter. Den första produkten heter Monivent Neo Training vilket inte är en klinisk produkt utan en produkt för träning och utbildning. Den andra heter Monivent Neo100 och det är också den som kommer att bli företagets framtida flaggskeppsprodukt.

“Monivent Neo Training går lite före kan man säga. Den bygger en marknad åt vår kliniska produkt, men det är den kliniska produkten som blir vår stora lansering”, säger Karin Dahllöf.

Företaget har satt upp en mycket diger att-göra-lista för de kommande två åren. I år skall det snart listade bolaget bland annat CE-märka Monivent Neo100, genomföra en produktlansering av produkten, göra produkten tillgänglig på utvalda marknader i Europa, genomföra den första försäljningen samt bygga ut organisationen inom sälj och produktion. Listan har ännu fler punkter. Företaget skall exempelvis etablera nödvändiga resurser och processer för att uppfylla ett nytt medicintekniskt regelverk i EU, MDR.

“I det korta perspektivet har vi mycket stort fokus på CE-märkningen och att färdigställa Monivent Neo100. Vi måste ha CE-märkningen på plats för att kunna börja sälja i Europa”, säger hon. Målsättningen är att få detta på plats så snart som möjligt men eftersom granskningen sker av tredje part ligger tidsåtgången utanför vår kontroll.

Monivent skiljer sig lite åt mot andra bolag på det viset att man inte talar om så kallade key opinion leaders i sitt prospekt. Key opinion leaders är översatt till svenska viktiga personer som använder sig av tekniken och på så vis blir en garant för en framtida succé.

“Vi har inte i detalj belyst detta men det betyder inte att vi inte har några key opinion leaders. Vi har extremt bra kontakt med världsledande opinionsledare, men har lagt fokus på att berätta om hur vi skall nå marknaden med våra produkter”, förklarar Dahllöf.

Monivent-chefen uppger att hon ser pragmatiskt på försäljningsplanen. Likt många andra företag siktar på man på att låta distributörer sköta försäljningen på respektive marknad istället för att bygga upp en egen stor säljkår. En viktig skillnad mellan många medicinteknikbolag och Monivent är att företaget även har en strategi att arbeta med OEM-lösningar.

“Det finns aktörer som säljer andra typer av produkter för nyfödda där vår teknik skulle kunna komplettera deras system. Detta innebär en bra möjlighet för oss att komma in som en kompletteringstjänst till deras lösningar”, säger Dahllöf.

Börsen har gott om exempel på företag som arbetat med OEM-lösningar. På Spotlight finns exempelvis SyntheticMR vars teknik kompletterar redan etablerade aktörer inom medicinteknik. Dahllöf vill inte ge någon prognos för när företaget kan komma att ingå partneravtal. Initialt gäller fokus på försäljning av de egna produkterna via distributörer.

Många aktörer väljer att peka ut den nordiska marknaden som en hemmamarknad där man behåller försäljningen själva, en syn som bolaget inte riktigt delar.

“Nej, vi ser pragmatiskt på detta. Om det finns en aktör som är perfekt för oss i Sverige så ser jag inget självändamål att sköta försäljningen själva. Då är det bättre att arbeta med en partner.”

Monivents tar in totalt cirka 19,7 miljoner kronor före emissionskostnader i samband med sin listning. Emissionen är säkerställd till 60 procent. Teckningskursen är satt till 21,75 kronor per unit. Varje unit består av tre aktier och en teckningsoption. Teckningsoptionen kan stärka kassan med ytterligare 7,2 miljoner nästa vår.

I likhet med de flesta medicinteknikbolag som listas har företaget inte för avsikt att redovisa vinst de närmaste åren. Kapitalet som tas in skall användas för att bygga upp en försäljning och dra igång en marknadslansering. Positivt kassaflöde räknar man med att kunna nå i slutet av 2022.

Börsplus IPO-guiden har gjort en analys av noteringen och rest en flagga, svaga finanser. Tjänsten pekar på att hälften av kapitalet kommer att användas för att reglera olika skulder. Börsplus varnar således för att mer kapital kan behövas, men påpekar att det inte är fel för placerare som investerar i högriskbolag att teckna i detta bolag.