Delphi Nordic upp 1,5 procent i oktober - Carlsberg föll trots stark rapport

Thursday, November 28, 2019 10:05 AM
Delphi Nordic utvecklades i oktober med en uppgång på 1,5 procent, index upp 2,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

De nordiska marknaderna hade en stark månad i oktober, med Sverige i spetsen. Det svenska indexet var upp hela 7,8 procent, fonden tappar gentemot det främst på grund av undervikten i svensk industri.

Rapportsäsongen kan såhär långt summeras som god, även om vissa rapporter stack ut på nedsidan. På förhand var marknaden orolig för de cykliska bolagen, men efter rapport klarade de sig istället bra.

Förvaltaren Håkon H. Sætre kommenterar läget.

"Utvecklingen för de mest konjunkturkänsliga bolagen vittnar om att allt fler investerare nu positionerar sig för en bottennivå för ledande indikatorer, som har fallit i nästan två år. Det har bidragit till att cykliska aktier generellt har utvecklats starkt, medan mer stabila, högt värderade bolag har försvagats. I fonden är Carlsberg ett bra exempel på det sistnämnda. Bolaget föll nästan fyra procent i oktober, trots starka resultat."

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Novo Nordisk, Skanska och Essity med portföljvikterna 9,4, 5,4 respektive 5,0 procent.