Attana lägger grunden för expansion i Nordamerika

Friday, February 7, 2020 10:45 AM
Attana har börjat lägga grunden för en nordamerikansk expansion. Bolaget har under hösten haft samtal med tre kunder i regionen vilket utmynnat i deras uppgradering av Attanas instrument och personalutbildning av tekniken.

”Det gemensamma syftet är att de inom tre år ska agera referenskunder på öst- respektive västkusten och skapa en stabil plattform för en expansion”, skriver Attana i ett pressmeddelande.

Attana marknadsför och säljer sina produkter i Östeuropa och Asien via HVD Life Sciences. Detta upplägg menar bolaget kan även bli aktuellt för den nordamerikanska expansionen.

”Det kan vara med en marknads- och försäljningspartner liknande HVD Life Science, via partnerskap med ett företag med kompletterande produkterbjudande som kan saluföra Attanas produkter och/eller via operativ verksamhet i egen regi”, skriver bolaget.