SBB har genomfört återköp av obligationer i både SBB och Hemfosa

Monday, March 16, 2020 3:14 PM
Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, meddelar att återköp av obligationer har skett i både SBB och Hemfosa.

Bolaget har återköpt större delen av de fyra seniora icke säkerställda obligationerna utgivna av SBB och dotterbolaget Hemfosa som förfaller fram till maj 2021.

"Vi har en stark likviditet, uppbackad av trygga kassaflöden, och har fortsatt att återköpa obligationer i syfte att fortsätta sänka SBBs långsiktiga finansiella kostnader. Vårt tydliga fokus är att uppnå en BBB+ rating och dessa återköp av obligationer med kortare löptider är ett led i detta arbete", kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.