Tillväxtmarknader fortfarande attraktiva för Vontobel Fund som ökade 1,3 procent i augusti

Wednesday, September 16, 2020 3:12 PM
Fonden Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders steg 1,3 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,2 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Enligt förvaltarna ser tillväxtmarknader fortfarande attraktiva ut. Dock menar de att uppsidan ser begränsad ut, men att utvecklingen på tillväxtmarknader ser bättre ut jämfört med utvecklade marknader. Samtidigt skriver förvaltarna att de tror att industriledare kommer komma starka ur Coronakrisen. Den snabbare-än-väntat tillväxten menar de kan stärka företagens lönsamhet.

Största negativa bidragsgivare för månaden var Novatek.

Under månaden ökade fonden i Huaxin Cement, Sino Biopharmaceutical och Micro-Star International. Samtidigt sålde fonden sitt resterande innehav i Bank Rakyat Indonesia och minskade i Porto Seguro. I nuläget har fonden 50 olika innehav i sin portfölj.

Vid månadsskiftet var fondens största innehav Alibaba, TSMC, Samsung, Tencent och Netease.
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent1,3
Index MM, förändring i procent2,2
Fond i år, förändring i procent3,2
Index i år, förändring i procent0,4