Lyxor anser rimligt att ligga normalvikt generellt - övervikt Japan, Brasilien och Ryssland

Monday, November 25, 2019 1:47 PM
Lyxor skriver i sin veckorapport att de anser det rimligt att i dagsläget ligga med normalvikt i en majoritet av tillgångsslagen, men med övervikt mot vissa attraktivt prissatta cykliska bolag.

Man tror att tillverkningsindustrin ännu kan ha kvar att leverera, ännu är ingen tydlig riktning klar. Dessutom kommer fortsatt likviditeten på marknaden gynna aktiemarknaden, tack vare bland annat konsumtion och centralbankers stöd.

Under den kommande tiden skulle dessutom en Brexit-deal kunna gynna marknaden.

På den amerikanska marknaden föredrar man att hålla positioner med kort duration. Så länge likviditetsförutsättningarna fortsätter vara som de är föredrar Lyxor High yield-positioner.

I Europa föredrar man high yield, cykliskt samt småbolag.

Lyxor tror även på övervikt mot aktier i Japan, Brasilien och Ryssland.