Blandad utveckling i månadens makrosiffror - Skandia Global Exponering ökade 0,41 procent i januari

Tuesday, February 23, 2021 3:52 PM
Fonden Skandia Global Exponering steg 0,41 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,43 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Angående månadens makrosiffror uppger förvaltaren att inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i USA (ISM) överträffade förväntningarna och fortsätter indikera expansion. Däremot kom de officiella siffrorna för den amerikanska arbetsmarknaden in under konsensus och visade att 140 000 jobb försvann i december.

Det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin i eurozonen (Markit) sjönk visserligen marginellt, men överträffade trots det estimaten. Förvaltaren uppger också att kinesisk makrostatistik överlag blev något svagare än väntat.

"Det kinesiska inköpschefsindex (Caixin) missade förväntningarna när det sjönk. Fokus fortsatte att vara på pandemin med ökad smittspridning, nya nedstängningar, vaccinutrullning, etc. Federal Reserve, ECB, Bank of Japan och Norges Bank beslutade att behålla sina styrräntor oförändrade i januari. Räntor på 10-åriga statsobligationer såg överlag positiva utvecklingar", skriver förvaltaren.

Under månaden försvagades den svenska kronan mot euron med 0,7 procent, mot det brittiska pundet med 1,9 procent, mot den amerikanska dollarn med 2,1 procent, och mot den japanska yenen med 0,9 procent.

Basmetallerna hade i januari en varierad utveckling. Priset på koppar och nickel steg samtidigt som zinkpriset sjönk. Guldet steg med 2,1 procent medan oljepriset gick upp 7,8 procent.

Fondens tre största innehav inför februari var Apple, Microsoft och Amazon med portföljvikter om 4,9, 3,6 respektive 3,0 procent.

Skandia Global Exponering, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent0,41
Index MM, förändring i procent0,43