Diamyd Medical publicerar positiva 5-månadersdata från GadinLADA-studien

Friday, August 5, 2022 2:11 PM
Diabetesforskningsbolaget Diamyd Medical har publicerat 5-månadersresultaten från den öppna studien GadinLADA, där tre intralymfatiska injektioner av det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd utvärderats. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vetenskapliga analyser efter 5 månader visade att behandlingen med Diamyd inducerade ett tydligt GAD-specifikt immunsvar både vad gäller antikroppar och cellbaserade reaktioner hos individer med diagnosen LADA.

Huvudresultaten från studien efter 12 månader som kommunicerades den 7 juli 2022, visade att de primära effektmåtten säkerhet och tolerabilitet uppnåddes. Analyser visade också ett positivt immunologiskt svar på behandlingen och det kliniska förloppet verkade lovande där samtliga patienter var fortsatt insulinoberoende 12 månader efter behandlingen, skriver bolaget.