Zenergy ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Thursday, February 27, 2020 8:10 AM
Modulbostadsbolaget Zenergy redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen steg till 2,8 miljoner kronor (2,4).

Rörelseresultatet blev -4,2 miljoner kronor (-19,4).

Resultatet före och efter skatt var -4,3 miljoner kronor (-20,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,39).

Zenergy föreslår ingen i utdelning.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,7 miljoner kronor (-2,5).

Likvida medel uppgick till 22,6 miljoner kronor (1,4).


Zenergy, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning2,82,4
Rörelseresultat-4,2-19,4
Resultat före skatt-4,3-20,3
Nettoresultat-4,3-20,3
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,39
Kassaflöde från löpande verksamhet-3,7-2,5
Likvida medel22,61,4
Utdelning per aktie, kronor0