Bodyflight har tecknat avsiktsförklaring om förhandling av hyresavtal i Stockholm

Tuesday, January 24, 2023 3:11 PM
Upplevelsebolaget Bodyflight har tecknat en avsiktförhandling om kommande förhandling av hyresavtal i Stockholm, framgår det av ett pressmeddelande.

Avsiktsförklaringen gäller lokalerna för Bodyflights vindtunnelsverksamhet där bolaget bedrivit verksamhet sedan 2014.

"Området befinner sig i en detaljplaneprocess och i väntan på att detaljplan vinner laga kraft har parterna tecknat en avsiktsförklaring", skriver Bodyflight.

Avsiktsförklaringen gäller om detaljplanen vinner laga kraft och får bygglov kommer parterna förhandla om nytt hyresavtal för en period om tio år.