Timlönerna i USA ökade mer än väntat i årstakt i juli (uppdatering)

Friday, August 5, 2022 12:31 PM
(Tillägg revidering)

Timlönerna i USA ökade mer än väntat i årstakt i juli.

På årsbasis steg timlöner 5,2 procent (+5,2 reviderat från +5,1), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 4,9 procent.

USA, %juli, 2022Konsensusjuni, 2022Reviderad
Timlöner, YY5,24,95,15,2
Konsensusdata från Bloomberg