Arion Bank vänder till förlust i fjärde kvartalet

Wednesday, February 12, 2020 6:55 PM
Isländska Arion Bank, med notering på Stockholmsbörsen, ökar intäkterna under fjärde kvartalet. Det blir däremot en resultatsmäll kopplat till verksamheter som skall avyttras, vilket banken flaggade för redan 24 januari. För kvarvarande verksamheter ökar vinsten.

"Under det fjärde kvartalet såg vi tydliga indikationer på att de organisatoriska och strategiska förändringar som gjordes i slutet av tredje kvartalet levererar resultat", uppger vd Benedikt Gíslason.

De totala intäkterna uppgick till 11 728 miljoner isländska kronor (10 950).

Räntenettot uppgick till 7 693 miljoner isländska kronor (7 969).

Provisionsnettot blev 2 615 miljoner isländska kronor (2 746).

Bolaget rapporterar rörelsekostnader på 6 442 miljoner isländska kronor (6 599).

Resultat före skatt blev 6 132 miljoner isländska kronor (3 013).

Nettoresultatet blev -2 775 miljoner isländska kronor (1 616). Nettovinsten från kvarvarande verksamhet blev 5 209 miljoner isländska kronor (2 132).

Styrelsen föreslår en utdelning på 5,5 isländska kronor per aktie.

Arion Bank, MISKQ4-2019Q4-2018Förändring
Intäkter11 72810 9507,1%
Räntenetto7 6937 969-3,5%
Provisionsnetto2 6152 746-4,8%
Rörelsekostnader6 4426 599-2,4%
Resultat före skatt6 1323 013103,5%
Nettoresultat-2 7751 616