Powell: Federal Reserve håller fast vid sin nuvarande policy-hållning

Tuesday, February 23, 2021 3:53 PM
Federal Reserve håller fast vid sin nuvarande policy-hållning och kommer fortsätta köpa obligationer i nuvarande takt, säger dess ordförande Jerome Powell i ett tal i kongressen. Det rapporterar CNBC.

Han karaktäriserade inflationen som mestadels "mjuk" och uttryckte att sysselsättningssidan behöver fortsatt hjälp. Den ekonomiska återhämtningen är fortsatt ojämn och långt ifrån ett faktum, förmedlar centralbankschefen.

Även om det råder en fortsatt hög osäkerhet pekar händelseutvecklingar på förbättrade utsikter för resterande delen av detta år. Särskilt framsteg på vaccinationsområdet väntas påskynda återgången till normala aktivitetsnivåer, menar Powell.

CNBC skriver att centralbankstoppen däremot inte adresserade marknadens största oro, vilket är den senaste tidens rusning i amerikanska statsräntor.