Robeco Global Consumer Trends ökade 3,9 procent i november - minskat i Tiffany och ökat i Uber

Tuesday, December 24, 2019 9:08 AM
Robeco Global Consumer Trends D EUR gynnades av innehavet i Square och ökade 3,9 procent i november. Fonden är därmed upp 35,8 procent i år, mot jämförelseindexet som stigit 26,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Aktieinnehaven inom digital konsumtion utvecklades starkast under månaden, det främsta bidraget kom från Square som steg efter en kvartalsrapport som visade på en vändning från sjunkande till ökande betalningsvolym.

Andra positiva bidragsgivare var lyxkonsumtionsbolagen Moncler, Kering och LVMH. Även Alibaba, som nyligen noterats på Hong Kong börsen, Disney och Apple fortsatte sin starka utveckling under månaden.
Svagast presterade det indiska innehavet PagSeguro till följd av att bolagets rapport för det tredje kvartalet blev en besvikelse för marknaden.

Fonden sålde sina positioner i Nintendo, Booking Holdings samt Lindt och Sprüngli. Kassan från försäljningarna investerades i JD.com, Procter och Gamble och TakeAway.com. Vidare minskades innehavet i Tiffany medan en ökning gjordes i Uber.

Inför framtiden visar makroekonomisk data på en relativt svag tillväxt för den globala ekonomin. Trots detta har fondens förvaltare fortsatt en positiv syn på sina innehav till följd av att deras fundamental faktor, såsom marknadstillväxt och marginaler, fortfarande är starka.