Paradox ökar intäkterna och resultatet i fjärde kvartalet

Tuesday, February 18, 2020 7:07 AM
Gamingbolaget Paradox redovisar högre intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal året innan. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 1,00 krona.

Nettoomsättningen steg med 13,2 procent till 381,3 miljoner kronor (336,9).

Rörelseresultatet blev 163,5 miljoner kronor (146,8), med en rörelsemarginal på 42,9 procent (43,6). Rörelseresultatet påverkas positivt av en omvärdering av den villkorade köpeskillingen kopplad till förvärvet av Harebrained Schemes uppgående till 44,1 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 156,7 miljoner kronor (146,8).

Resultatet efter skatt blev 130,5 miljoner kronor (114,3). Resultat per aktie hamnade på 1,24 kronor (1,08), vilket innebär en ökning med 14,8 procent mot föregående år.

Paradox föreslår 1,00 krona i utdelning (1,00), vilket är samma nivå som i fjol.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 265,4 miljoner kronor (151,3).

Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till Battletech, Cities: Skylines, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.

- 2019 var ett år präglat av förberedelser inför framtiden. Vi har under året investerat i spelutveckling, satsat på marknadsföring och byggt vår organisation för att ge oss bästa möjliga förutsättningar att utveckla och förlägga våra kommande spel. Årets sista kvartal är inget undantag. Vi investerade 121 miljoner kronor i spelutveckling, vilket är 34 procent mer än samma kvartal föregående år, kommenterar vd Ebba Ljungerud i bokslutskommunikén.

- Framför oss väntar ett viktigt år med lanseringar av spelen Crusader Kings III, Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2, Empire of Sin, samt den fulla lanseringen av Surviving the Aftermath. Jag och alla medarbetare ser verkligen fram emot 2020, med de största och mest ambitiösa spelen hittills i vår historia, kommenterar Ebba Ljungerud.


Paradox, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning381,3336,913,2%
Rörelseresultat163,5146,811,4%
Rörelsemarginal42,9%43,6%
Resultat före skatt156,7146,86,7%
Nettoresultat130,5114,314,2%
Resultat per aktie, kronor1,241,0814,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet265,4151,375,4%
Utdelning per aktie, kronor1,001,000,0%