Ökad orderingång för Gomspace men fortsatt stor förlust

Friday, February 28, 2020 8:12 AM
Gomspace redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Orderingången landade på 89,3 miljoner kronor (19,5), en ökning med 357,9 procent mot föregående år.

Omsättningen sjönk 4,5 procent till 38,41 miljoner kronor (40,22).

Rörelseresultatet blev -16,63 miljoner kronor (-44,5).

Resultatet före skatt var -46,1 miljoner kronor (-49,5).

Resultatet efter skatt blev -40,6 miljoner kronor (-54,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,78 kronor (-1,73).

Gomspace förväntar sig att under 2020 konvertera mellan 160 och 185 miljoner kronor till intäkter. Under 2019 konverterade bolaget orders på 136 miljoner kronor till intäkter, mot förväntade 128-138 miljoner.

Gomspace, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Orderingång89,319,5357,9%
Nettoomsättning38,4140,22-4,5%
Rörelseresultat-16,63-44,5
Resultat före skatt-46,1-49,5
Nettoresultat-40,6-54,7
Resultat per aktie, kronor-0,78-1,73