Uppköpta Hemfosa minskande förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet

Wednesday, February 19, 2020 7:24 AM
Fastighetsbolaget Hemfosa, som köpts upp av SBB, redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Nettovinsten pekade uppåt och substansen ökade dock.

Hemfosas hyresintäkter uppgick till 757 miljoner kronor under fjärde kvartalet (683), en ökning med 10,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 312 miljoner kronor (364), en minskning med 14,3 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 917 miljoner kronor (454), en ökning med 102,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,24 kronor (2,54), vilket innebär en ökning med 106,3 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 89,03 kronor (75,11).

Hemfosa, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Hyresintäkter75768310,8%
Driftöverskott5335094,7%
Förvaltningsresultat312364-14,3%
Nettoresultat917454102,0%
Resultat per aktie, kronor5,242,54106,3%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor89,0375,1118,5%