Hufvudstaden höjer utdelningen för 19:e året i rad

Thursday, February 13, 2020 10:56 AM
Fastighetsbolaget Hufvudstaden ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Bolaget höjer utdelningen för 19:e året i rad.

Hufvudstadens hyresintäkter från fastigheter uppgick till 488,8 miljoner kronor under fjärde kvartalet (464,0), en ökning med 5,3 procent mot föregående år. Hyresintäkterna från parkeringsverksamheten var 23,3 miljoner kronor (23,3).

Driftsnettot från fastigheterna blev 344,1 miljoner kronor (329,9) och från parkeringsverksamheten 10 miljoner kronor (10,5).

Förvaltningsresultatet uppgick till 338,5 miljoner kronor (326,6), en ökning med 3,6 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 335,6 miljoner kronor (1 458,5).

Resultatet efter skatt blev 1 101,7 miljoner kronor (1 182,3), en minskning med 6,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,34 kronor (5,73), vilket innebär en minskning med 6,8 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NNNAV, per aktie låg på 185 kronor (171).

Hufvudstaden föreslår 3,90 kronor i utdelning (3,70) vilket innebär att ordinarie utdelning höjs för 19:e året i rad.

Hyresvakansgraden vid årets slut ar 5,0 procent (2,6). Exklusive pågående utvecklingsprojekt var hyresvakansen 1,7 procent (1,3).

Hufvudstaden, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Hyresintäkter488,8464,05,3%
Driftöverskott344,1329,94,3%
Förvaltningsresultat338,5326,63,6%
Resultat före skatt1 335,61 458,5-8,4%
Nettoresultat1 101,71 182,3-6,8%
Resultat per aktie, kronor5,345,73-6,8%
Substansvärde, EPRA NNNAV, per aktie, kronor1851718,2%
Utdelning per aktie, kronor3,903,705,4%