Attanas kund Index Pharmaceuticals publicerar data om cobitolimods verkningsmekanism

Friday, February 28, 2020 12:13 PM
Attanas kund Index Pharmaceuticals meddelade den 25 februari publiceringen av vetenskapliga data avseende verkningsmekanismen för cobitolimod, en läkemedelskandidat som utvecklas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Det framgår av ett pressmeddelande.

Artikeln, som publicerats i den expertgranskade vetenskapliga tidskriften Journal of Crohns and Colitis, JCC, visar att cobitolimod kan modulera immunsystemet vid ulcerös kolit genom att balansera Th17/Treg-cellsvaret i tarmslemhinnan. Artikeln har dessutom uppmärksammats i tidskriftens podcast. Attanas QCM -teknik användes för att förstå och verifiera målspecificiteten hos cobitolimod innan in vivo försök i möss.

Attana har inga finansiella intressen i detta projekt. Allt Attana-relaterat arbete utfördes som uppdragsforskning och full betalning har sedan tidigare erlagts.