Cloetta effektiviserar produktionen genom bättre underhållssystem - Di

Monday, March 9, 2020 7:29 AM
Konfektyrtillverkaren Cloetta jobbar på att ta fram den perfekta fabriken under det interna programmet ”Perfect Factory” från 2019.

I centrum för satsningen är ett nytt underhållssystem som ska kunna ge tydlig information om när en maskin behöver service, snabbt lokalisera källan till en störning och vara betydligt mer automatiserat idag, skriver Dagens industri.

Det nya systemet är också tänkt att hjälpa till att sänka kostnaderna och leda till en mer effektiv användning av utrustningen. Kostnaderna relaterat till detta har ökat på Cloetta de senaste åren.

Bolaget själva bedömer att det nya ”Perfect Factory”-programmet kommer bidra till den justerade rörelsemarginalen med cirka en procent. Långsiktiga målet är 14 procent och i fjol uppgick den till drygt 11 procent.

Den perfekta fabriken ska enligt Cloetta vara en verklighet inom fem år.