Swedavia investerar för att kunna rulla ut elflyg

Friday, February 14, 2020 8:05 AM
Statliga flygplatsoperatören Swedavia, som äger samtliga större flygplatser i Sverige, sjösätter en strategi för elflyg. Den första kommersiella linjen bedömer företaget skall kunna tas i bruk 2025.

Satsningen omfattar totalt tio flygplatser och innebär att de skall uppgraderas för att kunna hantera elflyg. I höst kommer man också att genomföra tester med elflyg vid Åre Östersunds flygplats.

- Bioflygbränsle är i det korta perspektivet avgörande för att driva flygets klimatomställning. Men på sikt kan även elektrifiering komma att spela en viktig roll. Swedavia vill i ett tidigt skede vara en aktiv part i utvecklingen och se över förutsättningarna för elflyg från infrastrukturperspektivet, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd, i en kommentar.

Swedavia arbetar parallellt också med att köpa in biobränsle för att användas vid flyget.